Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vogelgriep vastgesteld in Bassenge, bufferzone omvat ook Riemst

 

Op woensdag 5 juli 2017 werd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een geval van Aviaire Influenza, beter gekend als vogelgriep, vastgesteld in onze buurgemeente Bassenge. Hierop werd meteen een bufferzone afgebakend die ook de deelgemeenten Val-Meer en Zichen in Riemst omvat.

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn er tot minstens 17 juli enkele maatregelen van kracht in de bufferzone, bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document ‘Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied’, te raadplegen via http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

Bijkomende maatregelen voor particuliere houders

  • Elke hobbyhouder van pluimvee en andere gehouden vogels dient binnen de 48 uur een inventaris van het aanwezige pluimvee en vogels over te maken aan zijn gemeente- of stadsbestuur.
  • Het pluimvee en de andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden.
  • Verplaatsingen van pluimvee en broedeieren in de zone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer over de autosnelwegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

 

Bufferzone in Riemst

De tijdelijke bufferzone Bassenge omvat ook een deel van de deelgemeenten Val-Meer en Zichen in Riemst. Meer bepaald gaat het om volgende straten:

  • Bufferzone Val-Meer: Bitsingerweg, Fallstraat, Mielestraat, gedeelte van Grote Straat, Sabbestraat, Vijf Kruisenstraat en gedeelte van Verbindingsweg.
  • Bufferzone Zichen: Walderputstraat, gedeeltes van Gielenstraat, St-Rochusstraat, Wonckerweg.

 

Raadpleeg hier het gedetailleerde overzicht van de straten en huisnummers in de bufferzone: OVERZICHT_BUFFERZONE.pdf

De politie zal ter plaatse gaan om de inwoners in de bufferzone in te lichten over de ophokplicht, de maatregelen en om de inventarisatiefiches te laten invullen.

Opgelet: was u niet thuis op het moment dat de politie langskwam? Dan ontving u een brief met bijgevoegd de inventarisatiefiche. Mogen wij u vragen deze fiche in te vullen en uiterlijk vrijdagochtend voor 10.00 u. te bezorgen aan het gemeentebestuur via de dienst Communicatie - communicatie [at] riemst [dot] be - tel. 012 44 03 06. 

De inventarisatiefiche is ook online beschikbaar: INVENTARISATIEFICHE.pdf

Indien u een melding wilt doen van een mogelijk geval van vogelgriep of bijkomende vragen hebt, neemt u best contact op met het FAVV via het gratis nummer 0800 99 777.