Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Hoor jij de bijtjes en wespen al zoemen?

Met de zomer in aantocht, komen ook de bijen en wespen opnieuw tevoorschijn. Van beiden zijn er zeer veel verschillende soorten. Maar wat is het verschil? Wat is hun nut? En wat doe je als je een nest ontdekt?

Honingbijen leven in een grote groep, de solitaire (onze wilde) bijen leven alleen. Het volk van honingbijen bestaat uit een koningin, werksters en darren. Werksters leven slechts enkele maanden, de koningin enkele jaren. Darren zorgen voor de bevruchting van een nieuwe koningin. Bijen overwinteren in een korf of een boomstronk, waarbij ze de ingang afsluiten met was.

Wespen zijn meestal geel en zwart gestreept en leven in groep in een zelfgebouwd nest. Een wespenvolk leeft slechts 1 jaar. Aan het begin van de winter sterven de werksters en de koningin. Bevruchte jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren in kleine spleten, vaak in huizen.

Nuttige beestjes

Veel voedselgewassen planten zich voort d.m.v. bestuiving door bijen, hommels en andere insecten. Om onze voedselproductie niet in het gedrang te brengen is het broodnodig om onze bijensoorten (en hommels) te koesteren. Nochtans gaat het aantal honingbijen en wilde bijen de laatste jaren sterk achteruit, sommige soorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd.

Om bijen te helpen kan je net zoals de gemeente bloemborders aanleggen, voorjaarsknollen en –bollen planten, geen pesticiden gebruiken of een bijenhotelletje plaatsen. Zo wordt in Riemst ook de plantkeuze in plantsoenen afgestemd op bijen, net zoals bij nieuwe laanbeplantingen, het inzaaien van restgronden, beheer van bermen,…

Ook wespen zijn nuttige insecten, zeker voor het opkuisen van de natuur. Omdat ze zich voeden met bladluizen, larven en rupsen zijn het natuurlijke insectenbestrijders. Vormt een wespennest geen gevaar? Dan laat je het beter rusten!

Gevaar?

Solitaire bijen zijn meestal ongevaarlijk, ze hebben geen angel of hun angel is te klein om door de menselijke huid te prikken. Honingbijtjes kunnen wel steken, maar doen dit enkel als ze in het nauw worden gedreven. Bovendien verliezen ze hun angel wanneer ze steken en sterven ze. Let op: bijen zijn wettelijk beschermd en mogen niet vernietigd worden! Heb je er hinder van? Neem dan contact op met een imker of met de dienst Milieu via milieu [at] riemst [dot] be, tel. 012 44 03 40. Ook wanneer je twijfelt of het om een bijen- of wespennest gaat, contacteer je best de dienst Milieu.

Wespen zijn over het algemeen agressiever. Een wespensteek is doorgaans ook pijnlijker. Een wesp verliest de angel niet en kan dus meerdere malen steken. Wanneer een wespennest een gevaar vormt, kan je het nest laten verdelgden door de brandweer. Vul in dat geval het online formulier in via http://www.bwol.be/e-loket---wespennest.html


Comments