Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Gratis fietstocht 'De Natuur is jarig' en opening Molenbeemd op zondag 21 mei

Gratis fietstocht 'De natuur is jarig'

Sinds 2014 werken De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos samen aan het herstel van een corridor van zeldzame kalkgraslanden en matig voedselrijke graslanden langs de bermen van het Albertkanaal. Dit herstel wordt in het door Europa goedgekeurde LIFE-project Pays Mosan gerealiseerd. Natura 2000 en LIFE vieren hun 25ste verjaardag op 21 mei 2017 hopelijk samen met u. Iedereen is van harte welkom op de gratis fietstocht om te genieten van de bloeiende planten en vlinders en een woordje uitleg te krijgen over de jarigen en de geplande werken. De fietstocht start zondag 21 mei om 14.00 uur. Het einde is voorzien rond 16.30 uur. Vergeet wel niet uw eigen fiets mee te brengen en u in te schrijven. U ontvangt dan de startlocatie. Er kunnen 30 fietsers deelnemen. Voor hen is een leuke attentie voorzien. Bij meer inschrijvingen zal een bijkomende fietstocht voorzien worden op een andere datum.

Meer info? Elfriede [dot] schotsmans [at] vlaanderen [dot] be - tel. +32 02 55 38 102 - www.natuurenbos.be

Opening De Molenbeemd op 21 mei

Op zondag 21 mei wordt het heringerichte gebied ‘De Molenbeemd’ in de kijker gezet. Het langgerekt natuurgebied heeft een grote ecologische waarde en hoort bij de speciale beschermingszones van het NATURA 2000 habitatgebied. Het historische beemdgebied ligt in de asymmetrische vallei van de Molenbeek, op de grens van Membruggen en Grote-Spouwen en wordt gevoed door bronnen, kwel- en regenwater. Het gebied omvat hooilanden, veengebied, vochtige zeggenvegetaties, rietland, slootjes, bosjes en weilanden afgezoomd met hagen, knotwilgenrijen, houtkanten,… Het is in beheer bij natuurvereniging Orchis VZW. Zij voerden in 2016 en 2017 een natuurinrichtingsproject uit in samenwerking met de gemeente Riemst en het Agentschap voor Natuur en Bos. Ter uitbreiding en verbetering van het biotoop van de zeldzame zegge- en nauwe korfslak werden populieren en opslag van elzen, wilgen en essen verwijderd. Sporadisch werden oude ‘stoven’ bewaard. De oude beemdenstructuur met de oorspronkelijke afwateringsgrachtjes werd hersteld en er werd een vlindercorridor aangelegd. Zo worden de slakjes strikt beschermd, op Europees niveau zijn ze immers sterk bedreigd.

Op zondag 21 mei om 14.00 u. komen we samen aan de ingang van De Molenbeemd, op de Mopertingenweg in Membruggen. De ecologische waarde, het beheer en de evolutie van het gebied worden toegelicht. Tijdens een wandeling maak je kennis met de grote rijkdom op vlak van flora en fauna. Ook belichten we de resultaten van de voorbije kapwerken. Je bent van harte welkom!

Meer info? dienst Milieu – milieu [at] riemst [dot] be – tel. 012 44 03 40. 


Comments