Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Gezocht: kandidaten die hart van de gemeente gezicht geven

 

De gemeente Riemst gaat op zoek naar kandidaten voor de ontwikkeling van het Projectgebied Riemst, dat het hart moet vormen van de gemeente. Op basis van de ingediende voorstellen wil het gemeentebestuur een duidelijk zicht krijgen op de financiële en reële haalbaarheid van het project. Na deze onderzoeksfase zal het gemeentebestuur beslissen of het project er ook effectief komt.

Wonen, detailhandel en lokale diensten samenbrengen aan een centraal plein. Dat is de visie in een notendop.

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Projectgebied Riemst moet het kloppend hart worden voor onze 13 actieve dorpskernen. Vandaag is de Maastrichtersteenweg het centrum van de gemeente, dat kan je niet echt een plaats noemen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom willen we het hart van onze gemeente een gezicht geven. Door de verankering van alle centrum- en openbare functies wordt dit project de spil van de dienstverlening in onze gemeente. We zorgen tegelijkertijd voor een breder woonaanbod dat zich richt op mensen die kleiner willen wonen en diensten op loopafstand zijn daarin een belangrijke meerwaarde.”

Mark Vos, burgemeester: “We voeren in Riemst een duidelijk tweesporenbeleid, naast deze kernversterking blijven we ook investeren in alle dorpskernen. Dat vertaalt zich heel concreet in nieuwe woongebieden, ondersteuning van de dorpsscholen, infrastructuurtoelagen voor onze verenigingen en het aanleggen van infrastructuur zoals voetpaden en pleinen. Maar wie vandaag realistisch is, weet ook dat je als gemeentebestuur niet meer alle voorzieningen in elk dorp kan uitbouwen. De trend naar schaalvergroting is ingezet. De sociale samenhang is essentieel voor de leefbaarheid van een dorp of wijk. En die wordt niet bepaald door de hoeveelheid aan voorzieningen, maar wel door kwaliteit en de vlotte bereikbaarheid van die voorzieningen. Wij gaan dus niet voor meer, maar wel voor beter.”

Even het geheugen opfrissen. Op 12 oktober 2015 keurde de gemeenteraad een haalbaarheidsstudie goed naar de ontwikkeling van Riemst-centrum. Verschillende experten hebben in de voorbije periode de juridische, stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid onderzocht.

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Uit dit eerste onderzoek blijkt dat in theorie één en ander haalbaar is als er in fases wordt gewerkt en dat de privémarkt oor heeft naar onze visie. In de komende maanden gaan we die theorie toetsen aan de praktijk. Kandidaten mogen een projectvoorstel indienen, dat vervolgens beoordeeld zal worden op verschillende criteria. Na een eerste selectie, willen we met een beperkt aantal kandidaten tot een concreet masterplan komen. Op die manier kunnen we eind dit jaar met de nodige kennis van zaken besluiten of het project al dan niet reëel haalbaar en verantwoord is voor de gemeente Riemst.”

Ook de financiële haalbaarheid van een nieuw gemeentehuis zal verder onderzocht worden tijdens deze selectieprocedure.

Mark Vos, burgemeester: “Om onze dienstverlening op een eigentijdse manier te organiseren en daarnaast te voldoen aan de energienormen dringt een grondige renovatie van het huidige gemeentehuis zich op. Daarnaast staan we aan de vooravond van de integratie van het OCMW met de gemeentelijke diensten. Vandaag zitten die diensten nog versnipperd over 3 gebouwen. Daarom hebben we in het kader van dit project ook door experten laten onderzoeken wat het voordeligste is: het huidige gemeentehuis renoveren en uitbreiden of een nieuw administratief centrum bouwen. En daaruit blijkt dat in theorie een nieuwbouw voordeliger is. Dat willen we nu graag toetsen aan de werkelijkheid. Wil het project slagen, dan is een nieuw administratief centrum daarin een belangrijke hefboom. Voor projectontwikkelaars is dat niet zo sexy of winstgevend, maar het is voor ons wel van belang dat dit integraal deel uitmaakt van het project. Daarom kiezen we ook voor een PPS-constructie waarbij het financiële risico bij de ontwikkelaar ligt en niet bij de gemeente.”

Op maandag 13 maart heeft de gemeenteraad de selectieprocedure goedgekeurd. Dit betekent dat de onderhandelingsprocedure wordt opgestart en Europees bekend gemaakt. 


Comments