Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Geef ons jouw stukje van de puzzel: doe mee met de omgevingsanalyse

Heb je de afgelopen weken al eens in jouw brievenbus gekeken? Dan heb je vast en zeker onze postkaart opgemerkt. Via de postkaart die je op naam ontving, kan je deelnemen aan de omgevingsanalyse en ons jouw stukje van de puzzel bezorgen!

Ben je 18 jaar of ouder dan roepen we je graag op om een kwartiertje tijd te maken en samen met ons na te denken over de toekomst van Riemst. Dankzij jouw bijdrage kan het gemeentebestuur verder bouwen aan een modern Riemst, waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Eerste bevraging in 2014

Het gemeentebestuur hecht belang aan wat er leeft bij onze inwoners. Daarom is er begin 2014 een bevraging onder de bevolking uitgevoerd, waar je misschien aan deelgenomen hebt. De resultaten hebben ons geleerd dat onze inwoners vooral aandacht vragen voor een veilig Riemst, waar het aangenaam is om te wonen, waar er voldoende voorzieningen voor jongeren en ouderen zijn en verkeersveilige fiets- en voetpaden en dat verdere ondersteuning van senioren, vrijwilligers en verenigingen belangrijk is.

Dit jaar vragen we opnieuw jullie mening. Zo kunnen we de situatie in de verschillende deelgemeenten in kaart brengen en onze verbeterpunten blootleggen.

Waarom is deelname belangrijk?

Jouw mening telt! De resultaten van de omgevingsanalyse vormen voor het gemeentebestuur de leidraad voor de verdere opmaak en verfijning van het Actieplan 2020. Een plan dat vertrekt vanuit de visie over hoe onze gemeente er in 2020 moet uitzien. Het is een ambitieus, maar financieel verantwoord plan, waarin we onze inwoners centraal zetten. Dat is de filosofie. Wij kijken alvast uit naar jouw bijdrage!

Welke thema’s komen aan bod?

De omgevingsanalyse is opgebouwd uit verschillende thema’s die jou wellicht aanbelangen. Ben je actief in een vereniging? Hoe kan het aanbod uitgebreid worden? Wat zijn de noden van vrijwilligers? Maar ook het onderwijs komt aan bod. Ben jij tevreden over de kwaliteit en het aanbod aan onderwijs? Hoe zit het met de ouderbetrokkenheid of de begeleiding op school? We vragen ook naar eventuele zorgbehoeftes, naar jullie veiligheidsgevoel in onze gemeente en de sociale samenhang in je dorpskern. We geven je bovendien de ruimte om suggesties te geven, zodat we op een betrokken manier verder aan de slag kunnen om van Riemst een thuis te maken voor iedereen.

Praktisch: hoe doe ik mee?

Elke Riemstenaar van 18 jaar en ouder ontving een postkaart op naam, met daarop een unieke inlogcode. Surf naar www.riemst.be/bevraging en gebruik je unieke inlogcode. Je kunt meteen starten met invullen, dit duurt ongeveer 15 minuten. 

Deelname is anoniem

Je kunt er op rekenen dat je antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld worden. We gebruiken de unieke inlogcode enkel om te voorkomen dat dezelfde vragenlijst meer dan één keer ingevuld wordt. Bij de verwerking van de resultaten worden de codes losgekoppeld van de antwoorden. Je antwoorden zijn dus volledig anoniem.

Vragen?

Heb je vragen of ontvang je de vragenlijst toch liever op papier? Neem dan contact op met de dienst Communicatie via communicatie [at] riemst [dot] be of tel. 012 44 03 06. 


Comments