Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Enquête Algemene Directie Statistiek van maart tot en met september 2017

Van maart tot en met september 2017 zullen enquêteurs van de Algemene Directie Statistiek aanbellen bij een 10.000-tal Belgische gezinnen, om een officiële enquête af te nemen. Ook in onze gemeente komen ze langs.

Het gaat om een enquête naar de inkomens en levensomstandigheden, die op basis van Europese Verordening door alle landen van de Europese Unie wordt georganiseerd. De inhoud van de vragen gaat over je levensstandaard, woonomstandigheden, (beroeps)activiteiten, gezondheid, sociale contacten,…

Deze enquête geeft jaarlijks een inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor enkele beleidsinstrumenten, zoals het Nationaal Hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

Indien ze jouw gezin hebben uitgekozen heb je normalerwijze een brief hierover ontvangen. De enquêteur neemt deze maand nog contact met je op om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen. Je herkent de enquêteur aan zijn/haar legitimatiekaart. Je neemt al dan niet vrijwillig deel. Hij/Zij zal het interview met behulp van een draagbare PC afnemen. Om de tijd die je in het interview hebt geïnvesteerd te compenseren ontvang je als gezin een (belastingvrije) vergoeding van 30 euro. De interviewer/ster en de personen die uw antwoorden verwerken zijn verplicht tot strikte geheimhouding.