Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Nieuws

Wie nomineer jij voor de Limburgse Cultuurprijs?

De komende editie van de Limburgse Cultuurprijs wordt een dubbel feest waarbij de provincie Limburg in oktober 2017 zowel een persoon als een organisatie wil bekronen. Tot 30 juni 2017 verzamelt de afdeling Cultuur van de provincie Limburg daartoe zoveel mogelijk kandidaturen. Ben of ken jij personen of organisaties uit de artistieke, culturele of socio-culturele sector die de voorbije jaren nationale of zelfs internationale persaandacht genoten hebben? En die een blijvende indruk hebben nagelaten in de cultuursector en bij het publiek? Nomineer ze dan zeker voor de Limburgse Cultuurprijzen!

Een kandidaat nomineren kan eenvoudigweg door het formulier op www.limburgsecultuurprijs.be in te vullen en in te dienen bij de afdeling Cultuur van de provincie Limburg tegen 30 juni 2017 ten laatste.

Dubbele editie van de Limburgse Cultuurprijs


Geluidshinder mogelijk op maandag 31 juli

Op maandag 31 juli zal de firma AIR LIQUIDE werken uitvoeren aan haar pijpleiding in de Carabinierslaan (achter de Lindestraat (de kip)) in onze buurgemeente Lanaken. Deze werken zullen tijdelijk gepaard gaan met geluidshinder vanaf 06.00 uur. Het lawaai zal geleidelijk afnemen in de namiddag. Vanaf 2,3 of 4 augustus is de herindienstname van de leiding gepland. Dit met minimale geluidshinder .

Deze werken brengen geen gevaar mee voor de bevolking, noch voor de omgeving. Ze hebben geen invloed op de normale toevoer van gas, water en elektriciteit. Er zal steeds personeel van de firma ter plaats aanwezig zijn. Voor alle verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de firma AIR LIQUIDE via tel. 0032(0)24317465. 


Opgelet: verbod op waterverspilling!

Overwegende dat de aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven, dringen zich preventieve maatregelen op. Dit om het onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan.

Daarom is het vanaf donderdag 22 juni 2017 verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor:


Bedankt aan onze vrijwilligers!

Wist je dat de dorpsrestaurants, de minder-mobielen-centrale en het dienstencentrum kunnen rekenen op de hulp van vele vrijwilligers? Afgelopen vrijdag genoten ze welverdiend van een uitstap naar het Drie-Landen-Punt in Vaals en naar Aken. Aan alle vrijwilligers: dankjewel!


Opening nieuwe oprit richting Luik

Maandagochtend 26 juni om 06.00 uur zal het Agentschap Wegen en Verkeer de nieuwe oprit richting Luik op het op- en afrittencomplex 32 ‘Tongeren’ openen. 
 
De voorbije weken heeft de aannemer reeds een gedeelte van de nieuwe oprit aangelegd. Om deze af te kunnen werken, zal het agentschap de huidige oprit afsluiten vanaf vrijdagavond 23 juni, 20.00 uur. De aannemer zal vervolgens het nieuwe wegdek aansluiten op de bestaande wegenis en de markeringen aanbrengen.  
 
Ten laatste maandagochtend 26 juni om 06.00 uur zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. 

Vervolg werkzaamheden

In de loop van de volgende weken en na het bouwverlof zal de aannemer de afgesloten oprit omvormen tot een tijdelijke carpoolparking en de werfzone verder afwerken. 


Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed!

Wie kijkt er niet uit naar die warme dagen? Ontspannende fietstochtjes, een gezellige picknick of nog snel een terrasje doen. Maar extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen, want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen

Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ga eens (extra) langs bij alleenstaande senioren of zieken bij jou in de buurt. Kijk of ze het goed maken en of ze voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid

Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonne-crème.

Drink voldoende

Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.

 

Hou jezelf koel


Textielophaling door omstandigheden afgelast

De textielophaling van ‘The Bridge vzw’ is op vrijdag 16/06/2017 door omstandigheden niet doorgegaan.

Indien je textiel hebt klaargezet en dit is niet opgehaald, dan kan je deze naar de Kringwinkel in Riemst brengen of hen telefonisch contacteren, dan wordt het textiel bij je thuis opgehaald.

Kringwinkel De Koop Riemst, Spaalderweg 7, tel. 012 69 00 41


Update vogelgriep: verbod op pluimvee, vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee

Woensdag 14 juni 2017

Er zijn opnieuw besmettingen met hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij 2 hobbyhouders, respectievelijk in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en in Soignies (provincie Henegouwen). Rond deze besmettingen is telkens een tijdelijke bufferzone met een straal van ongeveer 3 km aangeduid. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, andere vogels en broedeieren en moet alle pluimvee binnen gevoederd worden.

Omdat het vogelgriepvirus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid, worden de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen, …) met pluimvee voorlopig verboden.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.


Zuinig met water omspringen

Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in uw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater.  We geven graag enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.


Herinrichting op- en afrittencomplex E313

In de loop van vrijdag 2 juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer op de E313 ter hoogte van  complex 32 ‘Tongeren’ de nieuwe afrit voor het verkeer komende van Hasselt openstellen. 

Eerst zal de aannemer de nieuwe afrit openzetten om vervolgens de oude definitief af te sluiten. Dankzij de fietstunnel die het agentschap de voorbije maanden ter hoogte van de rotonde heeft aangelegd, kunnen fietsers de nieuwe afrit veilig kruisen.  In de loop van de volgende weken zal de aannemer de oude afrit opbreken en verder werken aan de nieuwe oprit richting Luik. Volgens de huidige planning zou deze nog voor het bouwverlof klaar moeten zijn. 


Inhoud syndiceren
Comments