Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Contact

Tom Buntinx - Bereikbaarheidsadviseur - Tel. 070 350 650 - E-mail: tom [at] bereikbaarheidsadviseur [dot] be

Ludo Reynaerts - Gemeente Riemst - Tel. 012 440 370 - E-mail: ludo [dot] reynaerts [at] riemst [dot] be

Wat gaat er gebeuren?

In het voorjaar van 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Maastrichtersteenweg (N79) in Riemst vanaf het gemeentehuis tot circa 150 meter voorbij de Klein-Lafelstraat. Het betreft het tweede deel van de vernieuwing van de N79 in Riemst. In 2011 voerde AWV het eerste deelproject uit.

Binnen dit project wordt de wegopbouw uit deel 1 doorgetrokken en krijgt de Maastrichtersteenweg fietspaden in rode beton, een volwaardige en duidelijk afgebakende voorsorteerstrook naar de Kmo-zone Op ’t Reeck, nieuwe bushaltes en langsparkeerplaatsen tussen het gemeentehuis en de Tramstraat. Middengeleiders zullen de bebouwde zone accentueren voor het toekomend verkeer en zorgen voor een vertragende factor (poorteffect).  

Nutsmaatschappijen

Eerst zullen nutsmaatschappijen voorafgaandelijk kabels en leidingen verplaatsen en vernieuwen. Deze werken starten begin 2016 en duren een drietal maanden. Aangezien deze werken hoofdzakelijk in de bermen gebeuren, zal het verkeer hier weinig hinder van ondervinden.

Herinrichting

De eigenlijke herinrichting vat pas aan op 4 april 2016. Daarbij pakken we over de volledige lengte eerst de noordelijke weghelft en vervolgens de zuidelijke weghelft aan (twee fasen). Zo blijft er steeds één rijstrook beschikbaar voor het doorgaand verkeer.

De herinrichting van de noordelijke rijhelft (oneven huisnummers) neemt ruim vier maanden in beslag en aan de zuidelijke weghelft (even huisnummers / kant gemeentehuis) zal ongeveer drie maanden werk zijn.

Omleiding

Vanaf maandag 11 april 2016 tot het einde van de werken kan alleen verkeer vanuit Maastricht richting Riemst centrum voorbij de werfzone rijden. In de andere richting zal een omleiding gelden via de N745 (Bilzersteenweg), de N758 (Rode Kruislaan), de N2 (Bilzerbaan) en de N78 (Kiezelweg). 

Handelszaken blijven bereikbaar

Zowel de KMO-zone Op ’t Reeck als de handelszaken binnen de werfzone blijven steeds bereikbaar. 

Laatste nieuws

Vrijdag 9 september 2016 - Tweede fase herinrichting Maastrichtersteenweg van start

In april startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Maastrichtersteenweg tussen het gemeentehuis en het kruispunt met de Klein Lafeltstraat. De voorbije maanden werd de noordelijke weghelft (kant oneven huisnummers) opnieuw aangelegd. De riolerings- en wegeniswerken aan deze kant worden op het einde van de week afgerond. De werkzone verschuift op maandag 5 september naar de andere weghelft (kant gemeentehuis). Ook tijdens de tweede fase van de werken is er maar één rijstrook beschikbaar op de Maastrichtersteenweg. Verkeer vanuit Maastricht richting Tongeren rijdt dan over de nieuw aangelegde rijhelft. Verkeer richting Maastricht volgt nog steeds de omleiding via de Bilzersteenweg (N745), Rode Kruislaan (N758) en Maastrichterstraat (N2). 

Bereikbaarheid KMO-zone en handelaars Maastrichtersteenweg

De toegang tot de industriezone Op 't Reeck blijft tijdens de werken gegarandeerd. Vanuit Maastricht kan dit terug via de toegang Reeckervelt. Vanuit de andere richtingen blijft de lokale omleiding gelden via de Bilzersteenweg en de achterliggende ruilverkavelingswegen. Ook de handelaars langs de Maastrichtersteenweg zijn via deze omleiding bereikbaar. 

Alleen voor Aldi en De Groenteman geldt een andere omleiding, namelijk via de Visésteenweg, de Toekomststraat en de Tramstraat (omleiding Riemst Centrum). In het begin van de tweede fase starten de rioleringswerken aan de kant van Sensa Interieur en zal de inrit via de Maastrichtersteenweg tijdelijk niet toegankelijk zijn. Sensa Interieur is dan ook te bereiken via de omleiding Riemst Centrum en de Klein Lafeltstraat.

Donderdag 7 juli 2016 - Start bouwverlof

Maandag 11 juli start het bouwverlof. Dat wil zeggen dat de werken aan de Maastrichtersteenweg 3 weken stil zullen liggen.

Tijdens het bouwverlof blijft de situatie op de weg zoals ze vandaag is. Verkeer richting Maastricht volgt de omleidingsroute via Kleine Spouwen, Mopertingen en Veldwezelt. Ook de lokale omleidingsroute naar KMO-zone Op ’t Reeck en de handelaars op de Maastrichtersteenweg is nog steeds in voege. Verkeer vanuit Maastricht richting Riemst blijft gewoon gebruik maken van de Maastrichtersteenweg. 

Na het bouwverlof, vanaf 2 augustus, gaan de werken verder. In augustus rondt de aannemer de noordelijke weghelft (kant oneven huisnummers) af. Aansluitend start fase 2 en verschuift de werfzone naar de andere weghelft (de kant van het gemeentehuis).  Uiterlijk tegen eind dit jaar dienen de werken afgerond te zijn.

  

Maandag 13 juni 2016 - Tijdelijk geen verkeer mogelijk op de N79 Maastrichtersteenweg

Maandag 13 juni, en mogelijk ook dinsdag 14 juni, voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken uit aan de tijdelijke rijstrook langs de werfzone op de N79 in Riemst. Hierdoor is er op die dagen geen verkeer mogelijk op de Maastrichtersteenweg ter hoogte van de werf.

Tijdens de werken aan de N79 Maastrichtersteenweg bleef het verkeer in de rijrichting Riemst Centrum nog steeds mogelijk via een tijdelijke rijbaan. De staat van het asfalt van die tijdelijke rijbaan is de voorbije dagen echter sterk achteruit gegaan. Deze dient dan ook zo snel mogelijk vervangen te worden.

Daarom wordt de Maastrichtersteenweg op maandag 13 juni, en mogelijk ook op dinsdag 14 juni, afgesloten voor al het verkeer. De omleiding zal tijdelijk lopen via de Klein Lafeltstraat, Tramstraat, Toekomststraat, Visésteenweg. Om de handelaars die zich op het afgesloten deel van de rijbaan bevinden te bereiken, parkeer je best in de Tramstraat ter hoogte van de Aldi of aan het gemeentehuis. Er zal extra politietoezicht ingezet worden om de veiligheid te garanderen.

 

 

30 maart 2016 - Start omleiding op maandag 11 april

Op maandag 4 april 2016, start het Agentschap Wegen en Verkeer met de eerste fase van de vernieuwing van de N79 te Riemst. Vanaf maandag 11 april wordt het verkeer omgeleid. De Maastrichtersteenweg krijgt vanaf het gemeentehuis tot ongeveer 150 meter voorbij het kruispunt met de Klein Lafeltstraat een moderne inrichting met veilige fietspaden, een voorsorteerstrook naar de KMO-zone, nieuwe bushaltes en duidelijk afgebakende langsparkeerplaatsen. Door middel van twee ruime middengeleiders wordt een vertragend effect gecreëerd voor het doorgaand verkeer.

De eerste fase van de werken omvat de aanleg van de riolering en de nieuwe wegopbouw van de noordelijke weghelft (kant oneven huisnummers) en is in de zomer klaar. Tijdens de 2de fase wordt de andere weghelft (kant gemeentehuis) aangepakt. Uiterlijk tegen eind dit jaar dienen de werken afgerond te zijn. De omleiding richting Maastricht gaat in op 11 april. Het verkeer wordt dan via de rotonde omgeleid over Kleine Spouwen, Mopertingen en Veldwezelt. Voor het verkeer dat vanuit Maastricht richting Riemst rijdt is er geen omleiding. Deze rijrichting blijft gewoon open.

KMO-zone Op ’t Reeck en plaatselijk verkeer en aangelanden

De toegang tot KMO-zone Op ‘t Reeck en de handelszaken in de werfzone loopt via de N745 Bilzersteenweg. Net na het wachtbekken sla je meteen rechtsaf. Via de ruilverkavelingswe­gen en het Reeckervelt kan je KMO-zone Op ‘t Reeck bereiken.

Wie de handelszaken in de werfzone op de Maastrichtersteen­weg wil bereiken, slaat op het Reeckervelt links af richting Boostveld, aan het einde van de weg sla je rechtsaf richting Maastrichtersteenweg.

De Tramstraat is afgesloten vanaf de Maastrichtersteenweg. Het plaatselijk verkeer kan via de Klein Lafeltstraat de Tramstraat bereiken. Wil je richting de rotonde in Riemst rijden dan kan je de Maastrichtersteenweg ook via de Klein Lafeltstraat bereiken. Uiteraard mag je dan enkel in de richting van het gemeentehuis, dus linksaf, draaien. 

Fietsersomleiding

Speciaal voor de fietsers legt het agentschap een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad aan vanaf de rotonde in Riemst tot ongeveer 150 meter voorbij het kruispunt met de Klein Lafeltstraat.

Bereikbaarheid gemeentehuis en Gemeenteplein

De parking aan de voorzijde van het gemeentehuis blijft toegankelijk tijdens de werken. Wie aan de achterzijde van het gemeentehuis wil parkeren, moet rekening houden met éénrichtingsverkeer op het Gemeenteplein. Je kan de parking aan de achterzijde bereiken door vanaf de Maastrichtersteenweg in te slaan richting het Gemeenteplein. Als je de parking wil verlaten, kan je wegrijden via de Visésteenweg.

 

 

 

 

8 maart 2016 - Voorbereidende werken zitten op schema

In de loop van april start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Maastrichtersteenweg (N79) in Riemst. Vanaf het gemeentehuis tot ongeveer 150 meter voorbij het kruispunt met de Klein Lafeltstraat krijgt de N79 een moderne inrichting met veilige fietspaden, een voorsorteerstrook naar de kmo-zone, nieuwe bushaltes en duidelijk afgebakende langsparkeerplaatsen. Door middel van twee ruime middengeleiders wordt een vertragend effect gecreëerd voor het doorgaand verkeer. Meer informatie over het project (zoals het ontwerp-plan) vindt u op www.wegenenverkeer.be/n79riemst

Sinds februari dit jaar vernieuwen en verplaatsen de verschillende nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. Deze werken dienen voorafgaandelijk te worden uitgevoerd zodat het agentschap voldoende ruimte heeft voor de plaatsing van het gescheiden rioleringsstelsel. De nutsmaatschappijen maken uiteraard van de gelegenheid gebruik om hun netwerk meteen ook te moderniseren. Ondertussen zijn alle nieuwe voedingskabels en hoofdleidingen aan weerszijden van de steenweg getrokken. Er dienen nu enkel nog aansluitingen en overkoppelingen te worden gerealiseerd. Het betreft dan lokale ingrepen in de bermen zonder enige hinder voor het verkeer. Voor de bewoners langs het tracé is nog slechts beperkte hinder te verwachten. Elke woning dient namelijk te worden overgekoppeld op de vernieuwde nutsinfrastructuur.   

Het agentschap voorziet de start van haar werken (riolerings- en wegenwerken) in de eerste helft van april. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd waarbij er telkens één volledige weghelft over de hele lengte van het project wordt aangepakt. De eerste fase, die ruim vier maanden duurt, betreft de zijde van de oneven huisnummers (kant industriezone). Als deze klaar is, verschuift de werfzone naar de overzijde (kant gemeentehuis) en wordt deze weghelft op drie maanden tijd onder handen genomen. Gedurende de hoofdwerken is er slechts één rijstrook beschikbaar en dit voor verkeer van Maastricht richting Riemst. In de andere richting zal een omleiding gelden via de N745 (Bilzersteenweg), de N758 (Rode Kruislaan), de N2 (Bilzerbaan) en de N78 (Kiezelweg). Via een volgende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de effectieve startdatum en verloop van de eerste fase van de hoofdwerken.

 

 

20 januari 2016 - Start aanleg nutsleidingen

Op donderdag 21 januari starten de werken aan de N79 – Maastrichtersteenweg. De werfzone bevindt zich tussen het gemeentehuis en Sensa Interieur.

In een eerste fase zullen de werken geen impact hebben op het verkeer en blijft de toegang tot elke woning gegarandeerd. Vanaf donderdag 21 januari zal er gewerkt worden in de bermen om de nodige nutsleidingen aan te leggen. Dit wil concreet zeggen dat parkeren op de bermen tijdelijk niet meer mogelijk zal zijn.

Voor meer informatie over deze werken kan u contact opnemen met onze Technische Dienst – Dhr. Ludo Reynaerts – tel. 012 44 03 70.

 

Comments