Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

(Voor)naamsverandering

Naamsverandering

Elke persoon die enigerlei reden heeft om van naam te veranderen kan een aanvraag indienen.

Wanneer toegestaan?

De Koning zal de naamsverandering uitzonderlijk toestaan indien hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en dat de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring of derden kan schaden.

Hoe?

Een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag richten aan:
Minister van justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Bij het schrijven een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van Belgische nationaliteit en een akkoordverklaring met betaling van de kosten toevoegen.

Het koninklijk besluit dat de verandering van een geslachtsnaam toelaat wordt gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en wordt definitief, zo geen bezwaren worden ingediend, na verloop van 60 dagen.

De vervanging van de naam heeft gevolg op de dag van de overschrijving van het koninklijk besluit in de registers van de burgerlijke stand door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De procedure tot naamsverandering duurt ongeveer 2 jaar.

Kosten?

Indien het om een ernstige reden gaat om van naam te veranderen bedraagt het recht 49 euro. Om aan een naam, een andere naam of een partikel toe te voegen of een hoofdletter door een kleine letter te vervangen bedraagt het recht 740 euro.

Voornaamsverandering

Elk persoon die enigerlei reden heeft om van voornamen te veranderen komt in aanmerking.

Wanneer toegestaan?

In principe kan een voornaamswijziging worden toegestaan in volgende gevallen:
- vreemde voornamen;
- voornaam die op zichzelf of samengevoegd met een familienaam belachelijk of hatelijk is, of dit zijn omdat ze manifest ouderwets zijn;
- voornaam die aanleiding geeft tot verwarring;
- wijziging van de volgorde van de voornamen omdat de huidige volgorde verwarring schept;
- gevestigde feitelijke gebruiken van een andere voornaam dan die vermeld in de geboorteakte;
- voornaam die om één of andere reden een ernstig nadeel kan veroorzaken aan betrokkene of aan derden.

Hoe?

Een schriftelijk en gemotiveerde aanvraag richten aan:
Minister van justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Bij het schrijven een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van Belgische nationaliteit en een akkoordverklaring met betaling van de kosten toevoegen.

De vergunning tot verandering van voornaam is definitief op de datum van het ministerieel besluit.

De verandering van voornamen heeft gevolg op de dag van de overschrijving van het ministerieel besluit in de registers van de burgerlijke stand door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Kosten?

Voor vergunningen tot verandering of tot toevoeging van één of meer voornamen bedraagt het recht 490 euro. De minister van justitie kan evenwel het recht verminderen tot 49 euro wanneer de voornamen, waarvan de wijziging wordt gevraagd, op zichzelf of samen genomen met de naam belachelijk of hatelijk zijn, of dit zijn omdat ze manifest ouderwets zijn, of tot verwarring aanleiding kunnen geven.

Meer informatie:

dienst Burgerlijke Stand
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
Tel. 012 44 03 11
Fax 012 44 03 09
mail: evy [dot] reynders [at] riemst [dot] be

Comments