Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Strafregister

Strafregister

Drie modellen

Er bestaan 3 modellen van het uittreksel strafregister (= bewijs van goed gedrag en zeden). De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit zijn bepalend voor het model dat je nodig hebt:

MODEL AFGLEVERD IN TOEPASSING VAN ART.596.1 SV: voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn gereglementeerd.

MODEL AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN ART. 596.2 SV (MODEL 2): voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

MODEL AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN ART. 595 SV (MODEL 1): voor alle andere activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. 

De instantie die het document vraagt of de reden van aanvraag worden vermeld op het uittreksel strafregister.

Aanvraag

Een uittreksel uit het strafregister wordt persoonlijk aangevraagd bij de dienst Bevolking. Op vertoon van de identiteitskaart wordt het afgeleverd.
U kunt het uittreksel twee werkdagen daarna ophalen of we sturen het u toe per post.

Met een geschreven volmacht (zie hieronder of verkrijgbaar op de dienst Bevolking) en een kopie van de identiteitskaart van betrokkene kan ook een derde het uittreksel aanvragen.

Is het uittreksel bestemd voor het buitenland?

Dan moet u dit niet bij de gemeentelijke diensten aanvragen maar bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie :

Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de
Waterloolaan 80
1000 Brussel
Openingsuren : van 09.00u tot 11.30u
                      van 14.00u tot 15.30u

De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar :
FOD Justitie
DG RO – Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
e-mail: cjc-csr [at] just [dot] fgov [dot] becjc-csr [at] just [dot] fgov [dot] be ()tel.: enkel info per telefoon; geen aanvragen

       02 552 27 48 (nl)
       02 552 27 47 (fr.)

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van uw identiteitsdocument.
Na ontvangst van de aanvraag zal het document per post toegestuurd worden (+ week)

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de aflevering van een uittreksel uit het strafregister.

Nuttige documenten:

Meer informatie:

Dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 10
Fax 012 44 03 09
email: elionce [dot] tans [at] riemst [dot] be

Comments