Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Strafregister

Strafregister

Drie modellen

Er bestaan 3 modellen van het uittreksel strafregister (= bewijs van goed gedrag en zeden). De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit zijn bepalend voor het model dat je nodig hebt:

MODEL AFGLEVERD IN TOEPASSING VAN ART.596.1 SV: voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn gereglementeerd.

MODEL AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN ART. 596.2 SV (MODEL 2): voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

MODEL AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN ART. 595 SV (MODEL 1): voor alle andere activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. 

De instantie die het document vraagt of de reden van aanvraag worden vermeld op het uittreksel strafregister.

Aanvraag

Een uittreksel uit het strafregister ongeacht of het voor België of het buitenland bestemd is wordt persoonlijk aangevraagd bij de dienst Bevolking. Op vertoon van de identiteitskaart wordt het afgeleverd.
Hou er rekening mee dat het tot twee werkdagen na de aanvraag kan duren voordat je het uittreksel kan komen ophalen of indien gewenst sturen we het u toe per post.

Met een geschreven volmacht (zie hieronder of verkrijgbaar op de dienst Bevolking) en een kopie van de identiteitskaart van betrokkene kan ook een derde het uittreksel aanvragen.

Bent u niet meer ingeschreven in België?

Dan moet u dit niet bij de gemeentelijke diensten aanvragen maar bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie :

Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de
Waterloolaan 80
1000 Brussel
Openingsuren : van 09.00u tot 11.30u
                      van 14.00u tot 15.30u

De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar :
FOD Justitie
DG RO – Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
e-mail: cjc-csr [at] just [dot] fgov [dot] becjc-csr [at] just [dot] fgov [dot] be ()tel.: enkel info per telefoon; geen aanvragen

       02 552 27 48 (nl)
       02 552 27 47 (fr.)

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van uw identiteitsdocument.
Na ontvangst van de aanvraag zal het document per post toegestuurd worden (+ week)

 

Uittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een  vereniging of organisatie.

Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier dat je hieronder vindt. Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden.

Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit.

Procedure 

  • de werkgever, vereniging, organisatie...vult het formulier in en bezorgt het aan de betrokkene;
  • de betrokkene gaat naar de gemeente (of het Centraal Strafregister als de burger geen woon- of verblijfplaats heeft in België) om het uittreksel op te vragen;
  • de gemeente vult het formulier onderaan in, dateert en ondertekent het, en levert het gevraagde uittreksel af aan de burger.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aflevering van een uittreksel uit het strafregister.

Meer informatie:

Dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 10
Fax 012 44 03 09
email: elionce [dot] tans [at] riemst [dot] be

Comments