Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Strafregister

Strafregister

Drie modellen

Er bestaan 3 modellen van het uittreksel strafregister (= bewijs van goed gedrag en zeden). De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit zijn bepalend voor het model dat je nodig hebt:

MODEL AFGLEVERD IN TOEPASSING VAN ART.596.1 SV: voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn gereglementeerd.

MODEL AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN ART. 596.2 SV (MODEL 2): voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

MODEL AFGELEVERD IN TOEPASSING VAN ART. 595 SV (MODEL 1): voor alle andere activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. 

De instantie die het document vraagt of de reden van aanvraag worden vermeld op het uittreksel strafregister.

Aanvraag

Een uittreksel uit het strafregister wordt persoonlijk aangevraagd bij de dienst Bevolking. Op vertoon van de identiteitskaart wordt het afgeleverd.
U kunt het uittreksel twee werkdagen daarna ophalen of we sturen het u toe per post.

Met een geschreven volmacht (zie hieronder of verkrijgbaar op de dienst Bevolking) en een kopie van de identiteitskaart van betrokkene kan ook een derde het uittreksel aanvragen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aflevering van een uittreksel uit het strafregister.

Nuttige documenten:

Meer informatie:

Dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 10
Fax 012 44 03 09
email: elionce [dot] tans [at] riemst [dot] be