Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Overlijden

Overlijden

Elk overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van Riemst moet worden aangegeven bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Riemst. De aangifte van het overlijden gebeurt meestal door een begrafenisondernemer (in opdracht van de familie).

Meebrengen:
- een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die de dood heeft vastgesteld;
- de identiteitskaart, het rijbewijs en eventueel het trouwboekje van de overledene;
- een attest met de laatste wilsbeschikking afgeleverd door de gemeente waar betrokkene gedomiciliëerd was;
- een toelating tot begraven indien de begrafenis in een andere gemeente plaats heeft.

Wil je tijdens je leven al enkele dingen regelen dan kan je bij je gemeente regelen hoe je begraven wil worden of volgens welke godsdienst de uitvaart moet gehouden worden.

Laatste wilsbeschikking

Inzake de wijze van teraardebestelling:

Naast begraven kun je ook kiezen voor een crematie. Binnen crematie kun je kiezen uit volgende mogelijkheden:
- verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
- verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
- begraving van de as op de begraafplaats;
- bijzetting van de as in een columbarium van de begraafplaats;
- crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
- crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
- crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Inzake het ritueel van de uitvaartplechtigheid:

- volgens de katholieke godsdienst;
- volgens de protestantse godsdienst;
- volgens de anglicaanse godsdienst;
- volgens de orthodoxe godsdienst;
- volgens de joodse godsdienst;
- volgens de islamitische godsdienst;
- volgens de vrijzinnige levensovertuiging;
- volgens de neutraal filosofische overtuiging.

begraafvormen in Riemst

Kiest men voor een begraving dan heeft men de keuze tussen een teraardebestelling in volle grond (al dan niet met concessie) of in een grafkelder.

Bij de keuze van crematie zijn er volgende mogelijkheden: bijzetting van de urne in een columbarium, grafkelder of urnekelder, het begraven van de urne en tenslotte een asverstrooiing.

Kinderen jonger dan 7 jaar kunnen in een kindergraf begraven of bijgezet worden.
Voor levenloosgeboren foetussen na een zwangerschapstermijn van meer dan 12 weken en minder dan 180 dagen (6 maanden) heeft de gemeente Riemst de engelenweide op de begraafplaats van Membruggen ingericht.

 

Wenst u meer informatie?

De gemeente Riemst heeft in samenwerking met Het Sociaal Huis een praktische gids uitgewerkt. U kan die gratis bekomen bij de dienst bevolking.

Ook de Koning Boudewijnstichting heeft in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een praktische gids ontworpen:
"Wat te doen wanneer uw partner sterft?" U vindt deze bij de downloads van deze pagina.

attest van erfopvolging

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente niet langer bevoegd is terzake.
Dit attest wordt nu afgeleverd door het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene of een notaris.
Raadpleeg onderstaand document voor meer informatie.

Begraafplaatsen

Locaties begraafplaatsen

- Zussen: Arthur Meulemanstraat en Misweg
- Zichen-Bolder: Kabienstraat en Kerkstraat
- Val-Meer: Zicherweg en Bampstraat
- Millen: Rukkelingenweg en Sint-Stefanusstraat
- Kanne: Pruisstraat
- Kanne Militair kerkhof: Meerland
- Herderen: Tolstraat
- Vlijtingen: Aldenbergweg en Sint-Albanusstraat
- Genoelselderen: O.L.Vrouwstraat
- Membruggen: Zagerijstraat en Kasteelstraat
- Vroenhoven: Kanaalstraat
- Riemst: Putstraat en Eyckendael

Meer informatie:

dienst Burgerlijke Stand
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
Tel: 012 44 03 11
Fax: 012 44 03 09 
mail: eveline [dot] neven [at] riemst [dot] be