Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Orgaandonatie

Wat zegt de wet?

Sinds 13 juni 1986 (aangepast op 27 februari 2007) heeft België een wet dat het verwijderen van organen voor transplantatie regelt. Deze wet huldigt het principe “zwijgen is instemmen”, wat betekent dat organen en weefsels van Belgische burgers bij overlijden worden weggenomen, op voorwaarde dat de overledene daar bij leven geen verzet tegen heeft aangetekend. Als er geen informatie is over de wensen van de overledene in verband met orgaandonatie kunnen de nabestaanden van de eerste graad (ouders, kinderen) en de samenwonende partner zich wel nog uitdrukkelijk verzetten tegen het wegnemen van de organen.

Als de burger wilt dat zijn persoonlijke keuze betreffende orgaandonatie wordt gerespecteerd dan kan hij/zij dit best laten vastleggen, waarbij het mogelijk blijft om deze beslissing te herroepen.

Registratie

Voor de registratie moet u zich persoonlijk aanmelden bij de dienst Bevolking waar u ingeschreven bent en waar u op voorlegging van uw identiteitskaart een verklaring ondertekent. Er wordt een ontvangstbewijs afgeleverd dat kan dienen als donorkaart. Deze verklaring kan echter ten alle tijden herroepen worden.

Voor minderjarigen:
- indien zij bekwaam zijn om een wilsverklaring af te leggen, dan kunnen ze volledig zelfstandig ofwel weigeren ofwel uitdrukkelijk instemmen met orgaandonatie na overlijden. De ouders die het hoederecht over de minderjarige heeft of diens voogd kan alleen verzet uitdrukken.
- zijn ze niet bekwaam, dan kan het verzet uitgedrukt worden door een van de ouders die het hoederecht over de minderjarige heeft of diens voogd.
MAAR: deze verklaring vervalt en moet vernieuwd worden op het ogenblik dat de betrokkene meerderjarig wordt.

Voor personen die omwille van hun geestestoestand niet in staat zijn hun wil te uiten kan de wettelijke vertegenwoordiger, de voorlopige bewindvoerder of een naaste verwant de verklaring laten vastleggen.
!Let op: de uitdrukkelijke instemming met orgaandonatie en de herroeping hiervan kan enkel door de aanvrager zelf gebeuren.

Ook als u uw instemmingsverklaring heeft overgemaakt aan uw gemeente kunt u deze achteraf nog steeds op ieder moment veranderen.

Meer informatie:

Dienst bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 11
Fax 012 44 03 09
email: bevolking [at] riemst [dot] be

Comments