Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Nationaliteit

Nationaliteit

Bepaalde vreemdelingen kunnen Belg worden. Soms moet de vreemdeling daarvoor zelf niets ondernemen, de Belgische nationaliteit wordt dan toegekend. In andere gevallen zal de vreemdeling zelf wél iets moeten doen vooraleer hij Belg kan worden. Dan spreken we over de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Waar bent u geboren? Welke nationaliteit hebben uw ouders? Welke nationaliteit heeft uw echtgenoot? Hoe lang woont u reeds rechtmatig in België? Dit zijn allemaal vragen die bepalen welke procedure u kunt opstarten om Belg te worden.

Vanaf 01/01/2013 is voor iedere nationaliteitsaanvraag de gewijzigde nationaliteitswetgeving van 04/12/2012 van toepassing. Via de link kan u alvast de integrale wetgeving nalezen.  

 

Toekenning van de Belgische nationaliteit

In sommige situaties verkrijgt een minderjarig kind de nationaliteit zonder dat het daarvoor zelf iets moet doen:
- door geboorte uit een Belgische ouder/door adoptie door een Belgische ouder;
- door toekenning aan kinderen van wie een ouder/adoptant Belg geworden is;
- door geboorte in België.

 

Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Wanneer je niet automatisch de Belgische nationaliteit hebt verkregen, kan je onder bepaalde voorwaarden zélf initiatief daartoe nemen via nationaliteitsverklaring.
Art. 12 bis § 1 verduidelijkt wie de Belgische nationaliteit kan aanvragen: 

1°. Vreemdeling die:
- minstens 18 jaar is;
- in België geboren is en sedert geboorte in wettelijk verblijf is.

2°. Vreemdeling die:
- minstens 18 jaar is;
- 5 jaar wettelijk verblijft in België;
- kennis heeft van één van de drie landstalen;
- maatschappelijk geïntegreerd is;
- economische participeert;

3°. Vreemdeling die:
- minstens 18 jaar is;
- 5 jaar wettelijk verblijft in België;
- kennis heeft van één van de drie landstalen;
- maatschappelijk geïntegreerd is;
- gehuwd is met een Belg en de gehuwden minstens drie jaar samengeleefd hebben in België of ouder is van een Belgisch minderjarig kind.

4°. Vreemdeling die:
- minstens 18 jaar is;
- 5 jaar wettelijk verblijft in België;
- invalide of gepensioeneerd is.

5°. Vreemdeling die:
- minstens 18 jaar is;
- 10 jaar wettelijk verblijft in België;
- kennis van één van de drie landstalen heeft;
- bewijs levert van deelname aan het leven in zijn onthaalgemeenschap 

Alvorens een aanvraag aangenomen kan worden moet 150 euro betaald worden bij het registratiekantoor van Bilzen die gehuisvest zijn in Tongeren.

Naturalisatie

Naturalisatie is een gunstmaatregel die wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De voorwaarden:
- minstens 18 jaar zijn;
- wettig verblijven in België;
- buitengewone verdiensten hebben (wetenschappelijk, sportief of sociocultureel);
- redenen aangeven waarom de Belgische nationaliteit niet kan verkregen worden via een nationaliteitsverklaring artikel 12bis. 

Erkende staatlozen kunnen eveneens de naturalisatie aanvragen
De voorwaarden:
- minstens 18 jaar zijn;
- minstens twee jaar wettelijk verblijven in België.

Nuttige websites:

Meer informatie:

dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 08
Fax 01244 03 09
email: lucy.vanderbeekbevolking [at] riemst [dot] be (@riemst.be)

Comments