Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Identiteitskaarten

Identiteitskaarten

De Kids-ID

Het identiteitsbewijs is eveneens bestemd voor kinderen met de Belgische nationaliteit en jonger dan 12 jaar. Dit bewijs is nodig wanneer het kind naar het buitenland reist.

De gemeente Riemst startte sinds 15 september 2009 met het afleveren van de Kids-ID, de elektronische variant van het kartonnen identiteitsbewijs.

Voor welke landen?
Alle landen van de EU aanvaarden het kids-ID als geldig reisdocument. Maar sommige landen koppelen er nog bijkomende voorwaarden aan vast. Zo vragen sommige landen dat de kinderen vergezeld zijn van hun ouders.  Er zijn landen die verlangen dat het reisdocument nog een geldigheidsduur heeft van 6 maanden bij binnenkomst! Als het kind 12 jaar wordt binnen de 6 maanden na binnenkomst, is een reispas vereist. 
Ook in enkele toeristische vakantielanden buiten de Europese Unie, zoals o.m. Egypte en Tunesië is dit document geldig. Andere landen buiten de EU eisen dan weer een reispas.

Om op 100% zeker te spelen raden we je aan om bij je reisbureau, de ambassade van je bestemming te informeren of je Kids-ID volstaat.

Via onderstaande websites kun je altijd controleren welke identiteitsdocumenten je nodig heeft om naar je bestemming te reizen.

Praktisch:
Geldigheidsduur: drie jaar
Kostprijs: 8 euro
Opgelet: we versturen niet automatisch een oproep om de Kids-ID te vernieuwen.

BELANGRIJK:

 • Het duurt gemiddeld drie weken voordat de Kids-ID klaar is.
 • VRAAG JE KIDS-ID DUS TIJDIG AAN!
 • Enkel wie het ouderlijk gezag (bijvoorbeeld ouders, adoptieouders, voogd) over het kind heeft of pleegouders, kunnen dit document aanvragen, adres of pin-code wijzigen. Dus geen groot- en stiefouders. Afhalen kan eventueel door een derde gebeuren op voorwaarde dat een van de ouders deze persoon gemachtigd heeft.
 • Het kind moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn.
 • De Kids-ID is enkel voor Belgen.
 • Om een Kids-ID aan te vragen, dien je één recente pasfoto (lichte egale achtergrond en 45x35mm in zwart-wit of in kleur) mee te brengen.
 • Een spoedprocedure kan in uitzonderingsgevallen. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst Bevolking - Identiteitskaarten.

Het identiteitsstuk (-12 jarigen)

Dit kaartje werd na de geboorte door de dienst Bevolking gratis per post opgestuurd. Het was enkel geldig in België en dus niet voldoende als je naar het buitenland reisde! Het document gaf vaak aanleiding tot verwarring of het nu wel of niet voldoende was om mee te reizen en is daarom met ingang vanaf 31 maart 2014 afgeschaft.

 

De elektronische identiteitskaart

Op 6 december 2004 is Riemst gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten.

Wie moet in het bezit zijn van een identiteitskaart?
Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt iedere Belg in het bezit gesteld van een identiteitskaart. Vanaf de 15de verjaardag moet iedereen deze identiteitskaart steeds bij zich dragen.

Kostprijs?

De elektronische identiteitskaart kost 18 euro.
Een duplicaat kost ook 18 euro. 
Er bestaan verschillende spoedprocedures naar gelang de hoogdringendheid. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst Bevolking - Identiteitskaarten. 

Geldigheidsduur?
Ben je minder dan 18 jaar oud: identiteitskaart is 6 jaar geldig
Ben je tussen de 18 jaar en jonger dan 75 jaar: identiteitskaart is 10 jaar geldig
Ben je ouder dan 75 jaar: identiteitskaart is 30 jaar geldig

Hoe ziet de nieuwe identiteitskaart eruit?
De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een microchip. De kaart heeft zichtbare en onzichtbare informatie.
- Zichtbare informatie:
     
- naam;
      - voornamen;
      - nationaliteit;
      - geboorteplaats en -datum;
      - het geslacht;
      - de plaats van afgifte van de kaart;
      - de begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart;
      - de benaming en het nummer van de kaart;
      - het rijksregisternummer;
      - de foto van de houder;
      - de handtekening van de houder en van de gemeentelijke ambtenaar.
- Onzichtbare informatie:
De elektronisch leesbare informatie is dezelfde als de informatie die met het blote oog leesbaar is. Het adres is echter niet zichtbaar aanwezig op de elektronische identiteitskaart! Het is enkel elektronisch opgeslagen zodat de kaart niet vervangen moet worden bij iedere adreswijziging.

Verder zijn er nog een aantal veiligheids- en identificatiesleutels ingebouwd.

Procedure voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart?

 • je ontvangt je oproepingskaart van de dienst Bevolking;
 • je biedt je aan met deze oproepingskaart, een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke voorwaarden (kijk hiervoor op de oproepingskaart of bij het volgende item) en 18 euro;
 • wij maken een basisdocument op nodig voor de aanvraag van de elektronische identiteitskaart die je persoonlijk moet tekenen;
 • hou je briefwisseling goed in de gaten, want binnen een termijn van 2 tot 4 weken na het tekenen van het basisdocument ontvang je een gesloten enveloppe (buitenzijde wit, binnenzijde grijs) zonder afzender. Deze enveloppe bevat je PIN- en PUK-code;
 • je meldt je opnieuw aan bij de dienst Bevolking met deze codes. De elektronische identiteitskaart wordt met behulp van deze codes geactiveerd;
 • bewaar de enveloppe met de PIN- en PUK-code thuis op een veilige plaats.

Vereiste voorwaarden voor de pasfoto?
De foto's moeten voldoen aan de normen zoals bepaald door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de elektronische identiteitskaart:

 • afmetingen van de foto: 35 x 45mm, zonder witte rand;
 • neutrale gelaatsuitdrukking, mond gesloten;
 • hoofdhoogte: minimum 31mm en maximum 36mm;
 • vooraanzicht, beide oren zichtbaar: de positionering van het hoofd moet in de juiste verhouding zijn weergegeven. Het mag niet tot gevolg hebben dat delen daarvan niet zichtbaar zijn.
 • Op de foto mogen geen accessoires getoond worden;
 • zonder hoofddeksel;
 • geen donkere bril (behalve om medische redenen);
 • geen schaduw in het gezicht of op de achtergrond;
 • geen spiegeling in de bril;
 • hoofd moet volledig en in het midden op de foto staan;
 • de foto's moeten een egaal lichte achtergrond hebben;
 • de foto's moeten onbeschadigd, recent en gelijkend zijn.

 

Diefstal, verlies of beschadiging van de identiteitskaart:
Bij een verlies of beschadiging kan je tijdens de diensturen terecht bij de dienst bevolking en/of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.
Bij een diefstal vragen wij je eerst aangifte te doen bij de politie alvorens je een nieuwe identiteitskaart komt aanvragen bij de dienst bevolking.


Maar we gaan nog verder:
DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar 02 51 82 123). Eerst wordt de identiteit van de beller vastgesteld om na te gaan of het wel degelijk de titularis is van het document. Daarna gaat de operator onmiddellijk over tot het blokkeren van de documenten. Vanaf dat ogenblik zal iedere verificatie op www.checkdoc.be aanleiding geven tot een « Hit » zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet. De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bijv.: het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam, enz.).

Indien de verloren of gestolen kaart wordt teruggevonden binnen 7 dagen na aangifte bij de bevoegde diensten of de helpdesk:

 • breng onmiddellijk de dienst Bevolking op de hoogte;
 • de elektronische functie van de identiteitskaart zal dan terug geactiveerd kunnen worden.

Indien de verloren of gestolen identiteitskaart niet wordt teruggevonden binnen 7 dagen na aangifte bij de bevoegde diensten of de helpdesk of in geval van daadwerkelijke vernietiging:

 • zal de elektronische functie van de vorige identiteitskaart geannuleerd worden;
 • moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de dienst Bevolking.

Checkdoc is een internetsite die iedereen in staat stelt om overal ter wereld te verifiëren of een Belgisch identiteitsdocument, dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt en niet bekend staat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig. Binnen enkele seconden ontvangt de gebruiker een antwoord in de vorm van een « hit/no hit ». Hierdoor kan hij een veiligere beslissing nemen.

De standaardgebruiker is de autoverhuurder, de bank of de kredietinstelling, de hotelsector, de notaris, de handelaar, enz.

 

PIN-code vergeten?

Aan de hand van je PUK-code kan de dienst identiteitskaarten je een gratis nieuwe PIN-code aanmaken.

 

PIN-en PUK-code verloren of nooit ontvangen?

Vraag GRATIS nieuwe codes aan via de website: www.ibz.rrn.fgov.be-identiteitsdocumenten-eIDpin-pukcode of kom langs op de dienst identiteitskaarten om er tegen de prijs van 5 euro nieuwe codes te laten aanvragen.

In beide gevallen komen na een 3-tal weken de codes toe op de dienst identiteitskaarten.

Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een schrijven.

Jouw identiteitskaart moet immers nog geactiveerd worden aan de hand van de nieuwe codes. 

 

Belastingsaangifte via Tax-on-Web:

Naast uw elektronische identiteitskaart (eID) heeft u uw PIN-code, een kaartlezer en de nodige software nodig om de belastingsaangifte online te doen.  Hou er rekening mee dat het tot drie weken duurt voordat u nieuwe codes heeft indien ze verloren zijn of u ze niet meer kent. Daarom raden wij u aan om zo snel mogelijk uw Pin-code te testen. Denk eraan ook als u een gemeenschappelijke aangifte indient heeft elke partner een eID nodig.

De titularissen van een eID uitgegeven na 28 februari 2014 moeten de laatste versie van de eID-software gebruiken om toegang tot Tax-on-web te krijgen. Deze versie is gratis (en veilig) beschikbaar op de website van FEDICT op het volgende URL-adres: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/

 

Federaal Token

Om je te identificeren bij online-diensten van de overheid, vb. belastingsaangifte via Tax-on-Web

indien:

 • je niet beschikt over een kaartlezer
 • of je bent de PIN-code vergeten én je PUK-code verloren en je moet je dringend identificeren bij online-diensten

dan kan je

Nuttige documenten:

Meer informatie:

dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2 b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 13
Fax 012 44 03 09
email: valentine [dot] wouters [at] riemst [dot] be