Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Ereburgers

Het ereburgerschap

het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan de natuurlijke personen die zich voor de Riemster gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

Het ereburgerschap is uniek omdat de toekenning ervan is gebaseerd op persoonsgebonden uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. Om hieraan te beantwoorden, dienen deze prestaties/inspanningen aan minstens een van de volgende criteria te voldoen:

 • een duidelijke invloed op de Riemster samenleving
 • een verstrekkende betekenis hebben
 • zich uitzonderlijk kenmerken of onderscheiden op sociaal vlak of op het terrein van kunst, cultuur of sport, alle met een nationale of internationale uitstraling.

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners van Riemst, ook postuum.

Iedereen (burger, gemeentebestuur, -personeel, verenigingen, adviesraden...) kan bij de dienst communicatie een gemotiveerd voorstel indienen.

De ereburgers

Meester Vital Medaerts

 • Als schoolmeester onderwees hij vele Riemstenaren en bracht hen kennis, inzichten en sociale vaardigheden bij.
 • Als orgelist werkte hij mee aan het sociale leven in onze parochies.
 • Als lokaal journalist leverde hij een enorme bijdrage aan de bekendheid van gemeente Riemst. 67 jaar lang was hij de lokaal correspondent van het Belang van Limburg. Reeds voor het ontstaan van de fusiegemeente volgde hij de gemeenteraden, prestaties van Riemstenaren, familiale gebeurtenissen, het verenigingsleven en diverse voorvallen in Riemst. Hij schreef hierover duizenden teksten die in lokale media verschenen.
 • Als heemkundige en bestuurslid van GOGRI heeft hij veel documenten en illustraties bewaard en gearchiveerd. Dit archief was vaak de basis voor tal van tentoonstellingen en brochures.
 • Als vrijwilliger schreef hij verschillende boeken over onze gemeentegeschiedenis vol van anekdotes, illustraties en wetenswaardigheden. Zo schreef hij 2 boeken over de instorting van de Roosburg. Samen met meester Jozef Jackers schreef hij ook een boek over 25 jaar fusie-gemeente Riemst en een boek over de geschiedenis van de Riemstse muziekverenigingen en koren.

 

 

Het echtpaar Bill Gardiner en Jacqueline Norcross wegens aanhankelijkheid en verbondenheid met Riemst.
Dit uitte zich ondermeer als volgt:

 • 3de bezoek vanuit Australië in 5 jaar.
 • Voorstelling Riemst bij de burgemeester van Melbourne en Manningham
 • medeoprichting van het oorlogsgedenkmonument boven Avergat in Kanne
 • schenking wisselbeker Sgt. Norcrosscup
 • opbouwen relaties met o.a. gemeentebestuursleden, -personeel, oud-strijders...

 

Matty Cilissen (†) wegens zijn uitgesproken maatschappelijk engagement in het bijzonder geïllustreerd door zijn uitdrukkelijke verkiezingsbelofte om één maandwedde per jaar te besteden aan een algemeen maatschappelijk doel.

Guy Peters (†) wegens het uitgesproken engagement voor het verenigingsleven in 'zijn' Millen waarbij hij het sociaal weefsel heeft versterkt. Exponent hierbij was zijn rol van stichter en uitgever van de driemaandelijkse 'Millerse Gazet' die ook buiten Millen - nationaal en zelfs internationaal - wordt verspreid