Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Meldpunt

Meldingen

Is het voet- of fietspad beschadigd? Is de greppel verzakt of het rioolputje verstopt? Wil je een geval van sluikstorten of zwerfvuil melden? Of is de overdekte bushalte beschadigd? Of heb je een andere melding waarbij de gemeente mogelijk een oplossing kan bieden? Meld het ons door dit online formulier in te vullen en klik vervolgens op indienen. Je ontvangt een ontvangstbevestiging (op voorwaarde dat je een geldig e-mailadres doorgaf) met een dossiernummer. De dienst Communicatie zal je vraag tijdens de kantooruren doorsturen aan de juiste dienst, die je melding verder zal opvolgen.

Defecte straatverlichting kan u rechtstreeks melden aan Infrax: melding defecte straatverlichting. Hou er rekening mee dat het gemiddeld 3 weken duurt alvorens Infrax gevolg geeft aan de melding.

Heeft u last van wespen? Dan kan u de brandweer contacteren: melding wespennest, het verwijderen van een wespennest door de brandweer kost 30 euro.

Op de achterzijde van het informatieblad 3770 vindt u ook een meldingskaart terug die u per post kan versturen (zonder postzegel). Je melding persoonlijk of mondeling komen toelichten, kan natuurlijk ook. Telefoneer eerst voor een afspraak op tel. 012 44 03 70.

Selecteer wat van toepassing is en vermeld de straat + nr. / ter hoogte van ...
formulier hier een eventuele oplossing voor het probleem.
CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

Drugsmeldpunt

Drugsmeldpunt
Tel.: 0800 14 153
(gratis 24 uur op 24)

drugsmeldpunt [at] riemst [dot] be 

Klachten

Wat is dit?

Als je een klacht hebt over de werking van het gemeentebestuur, kan je die meedelen aan de klachtenambtenaar. Voor de gemeente Riemst is dit Mevr. Tine Kellens van de dienst Communicatie. U kan bij vragen contact opnemen via communicatie [at] riemst [dot] be of  tel. 012 440 305.

Een klacht is: "Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door dat bestuur niet verrichte handeling of prestatie."

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente over de handelingen en werking van het bestuur, van de gemeentelijke diensten of van de ambtenaren. Klachten moet je steeds schriftelijk of persoonlijk overmaken. Dit kan door het klachtenformulier te downloaden, af te drukken, in te vullen en per post te versturen aan: Gemeente Riemst - dienst Communicatie - t.a.v. Mevr. Tine Kellens - Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst of door het online klachtenformulier in te vullen. Nadat je het online formulier hebt ingevuld, en op de knop 'indienen' hebt geklikt, ontvang je een ontvangstbevestiging (op voorwaarde dat je een geldig e-mailadres doorgaf) met een dossiernummer. De klachtenambtenaar zal vervolgens de klacht verder opvolgen.

Let op! Volgende klachten worden onontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

  • anonieme klachten;
  • meldingen;
  • klachten over materies die buiten de bevoegdheid van de gemeente vallen, m.a.w. tot de bevoegdheid van een andere overheid behoren;
  • een klacht die betrekking heeft op de werking van de Wijkpolitie;
  • klachten die betrekking hebben op beleidskeuzes, -voornemens en -verklaringen;
  • klachten die betrekking hebben op aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
  • klachten die betrekking hebben op regelgeving zelf;
  • klachten over aangelegenheden waarvoor de beroepsmogelijkheden nog niet zijn uitgeput;
  • feiten waarvoor eerder een klacht werd ingediend en behandelde werd;
  • klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Nog vragen? Raadpleeg het volledige klachtenreglement.

 

 

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.
Comments